Напишите пожалуста 5 бяззлучнікавых складаных сказаў

Гляджу: ідуць па дарозе пан з чарнакніжнікам і раптам павярнулі да густога яловага лесу.
Грышку пакідаюць сілы: ён выпускае з рк дуду і падае, самлелы, на дол.
Ад гэтага крыку прачынаюцца парабкі, бягуць на дапамогу і знаходзяць яе ў сенцах: яна ляжыць як нежывая.
Карпа меў шмат парабкаў - было каму ісці з сярпом на жніво.
Мружыце вочы на святле - спалі, мала вам ночы, гультаі.
Толькі сказаў гэта - залятае ў вакно сарока, большая і зграбнейшая за іншых сарок, пёры на ёй белыя, як снег, вочы чорныя.

Оцени ответ
Устал от уроков?

Нельзя всё время учиться. А для развлечения мы рекомендуем вам поиграть в отличную игру:

Forge of Empires [SOI] RU

Найти другие ответы

Загрузить картинку