Знайти суму всіх від'ємних членів арифметичної пргресії -5,2;-4,8;-4,4;...

Загрузить картинку