Допоможіть пліз)
Допишіть рівняння за наведеними схемами:
Mg+HcI - MgCI2+
MgO+HCI - MgCI2+
Яка з наведених реакцій є окисно - відновною? Складіть до неї електронний баланс, укажіть окисник і відновник.

Mg+2HcI - MgCI2+    Н2

 

Mg(0) -2e = Mg(+2)       1 восстоновитель окисление

H(+)+1e=H(0)                  2окислитель восстоновление

 

 

MgO+HCI - MgCI2+H2O

 

 

 

Оцени ответ

Загрузить картинку