Переведите с казахского на русски:Ол балалар үшін көптеген әңгімелер,өлендер жазады.Оның шығармалары еңбекті сүюге,жақсы мінезге,халқынсүюге,анаға сүйіспеншілікке,балаға мейірімге,балалардың ата-аналар алдындағы парызын түсінуге шақырады.Жазушының шығармаларында адамгершілік қасиеттер ерекше құрметпен суреттеледі.Кел балалар оқылық өлеңінде жастарды оқуға шакырады

Он  написал  много рассказов и стихов для детей. Его произведения трудолюбивы и хорошего характера. Они выражают любовь народа,любовь матери,ласка к детям, долг родителей вести ребёнка впереди. Произведения писателя особо почётны, они изображают свойства человечности. Он пишет в стихах, что бы  дети были образованы.

Оцени ответ

Загрузить картинку