Помогите пожалуйста срочно нужно сочинение на казахском языке на тему "Ұлттық киім"

Еуразия даласын коныс еткен кошпелi ел казактардын баска халыктарга уксамайтын киiм улiлерi табиги ерекшелiктер мен кошпелi тiршiлiкке сайкес калыптасы. Казакы киiмнiн барша сымбаты мен онегiнде, арбiр ашекейiнде халкымыздын тарихынын, ой-дуниесiнiн кайталанбас корiнiсi бар. Ол - бiздiн улттык мадениетiмiз.

Айыр калпак - аса кымбат матамен тысталып. Сыртына осiмдiк тектес орнек салынып, алтын жiппен зерленедi.

Окалы немесе зерлi шапан - кымбат матадан жагасы мен онiрiне зер салынып, аркасы меня етек-женi окалы жiппен орнектелiп тiлiлетiн сырт киiм.

Казакта тымактын турлерi коп, сонын ен багаласы - тулкi тымак. Тымактын тобесi торт немесе алты сай ушкiп киiзден куралып, шошак болып келедi.

Казакта такиянын турi коп. Сонын iшiнде аса сандiсi, коркемi - булдiршiн кыздар киетiн укiлi такия.

Оцени ответ

Загрузить картинку