Казакша отирик олендер

Алпамыс батыр
байшубар атына минип,
шауып келе жатыр
астында аты жулкынып
устинде батыр жулкынып
калмактарды кырып ап
женип келе жатыр

Оцени ответ

Загрузить картинку