пожалуйста напишите сочинение на тему "Дастарқан басында сақталатын дәстүрлер" очень срочно надо )))

Дастаркан басында жастар улкендердiн батасын алган. Бата - улкендердiн озiнен жасы кiшiлерге беретiн ыкыласты тiлегi. Аксакалдар: "Улыс он болсын! Ак мол болсын, кайда барса жол болсын!" - деп бата бередi.

Дастур бойынша Наурыз айтыс откiзiледi. Бул жаксылык пен жамандыктын, суык пен жылынын, жаз бен кыстын айтысы.

Мереке кызган кезде жастар алтыбакан жанында улттык ойындар ойнайды. "Кокпар", "Байге", "Кыз куу", "Жамбы ату" ойындары аса бiр куанышпен отетiн.

Оцени ответ

Загрузить картинку