Ар санга жуп тандай отырып катарды жалгастыр

8-13 5-10 7-белгисиз 9-белгисиз 6-белгисиз

13-7 14-8 белгисиз-9 белгисиз-5 белгисиз-4

белгисиз дегенге сан жазу кажет не жазам

 

 ЭТО НА ЯЗЫКЕ "ПРИВЕТСТВИЯ КЛАВИАТУРЫ И ЛИЦА"? или на каком?

 

Оцени ответ

Загрузить картинку