Написати 3 речення які розобрані фонетично і сентоксично

1. Сьогодні була гарна погода. (була - присудок, сьогодні - обставина часу, гарна -  означення). [согодні була гарна погода].

2. Яскраво світило сонечко. (сонечко - підмет, світило - присудок, яскраво - обставина способу дії). [йаскраво світило сонечко]. (У слові сонечко Е наближене до И).

3. Подував теплий вітерець. (вітерець - підмет, подував - присудок, теплий - означення). [подував теплий вітерец]. (У слові вітерець перша Е наближена до И).

Оцени ответ

Загрузить картинку