знайдіть зайвий термін , пояснити чому він "зайвий". 1. модифікаційна мінливість. 2.варіаційний ряд. 3. варіаційна крива. 4.мутаген. 5. норма реакції

Модифікаційна мінливість — зміни у фенотипі організму, що у більшості випадків носять пристосувальний характер та утворюються внаслідок взаємодії генотипу із навколишнім середовищем. Зміни в організмі, або модифікації, не успадковуються. У цілому поняття «модифікаційна мінливість» відповідає поняттю «визначена мінливість», яке ввів Чарльз Роберт Дарвін.

Мутагени — фізичні і хімічні чинники, що викликають стійкі спадкові зміни — мутації. Вперше штучні мутації були отримані в 1925 Г. А. Надсеном та Г. С. Філіпповим у дріжджів дією радіоактивного випромінюваннярадію; в 1927 у Герман Меллер отримав мутації у дрозофіли дією рентгенівських променів. Здатність хімічних речовин викликати мутації (дією йоду на дрозофіли) відкрита в 1932 році В. В. Сахаровим. У мух, що розвинулися з цих личинок, частота мутацій виявилася в кілька разів вищою, ніж у контрольних особин.

варіаційний ряд-розташування в один ряд матеріалу від мінімальної величини до максимально 

Варіаційна крива — графічне зображення кількісних показників мінливості певної ознаки, яке ілюструє розмах мінливості й частоту зустрічальності окремих варіантів.

За допомогою варіаційної кривої можна встановити середні показники і норму реакції певної ознаки.

 

Норма реакції - здатність генотипу формувати в онтогенезі, в залежності від умов середовища, різні фенотипи. Вона характеризує частку участі середовища в реалізації ознаки і визначає модифікаційних мінливість виду. 

 

Теперь сама прочти и выберито что не нужное)

Оцени ответ

Загрузить картинку